Hydrosport Logotyp

Allt från hjälp med reparationsarbeten till årlig service av levererade anläggningar!

Servicearbetet planeras tillsammans med verksamhetsansvariga för minsta störning av verksamheten. Vi har våra egna servicetekniker, som även kan kontrollera tidtagningssystem, ljus-och ljud-effekter och liknande.

En årlig service omfattar normalt:

  • rengöring/avkalkning
  • lagning av urslag vid skarvar och andra skador i åkytan
  • ev. bättring av silikonfogar
  • kontroll av banan invändigt, inkl. ev. förekommande effektsystem i banorna, tidtagningssystem och trafikljusfunktion, och vid behov efter överenskommelse utförande av tilläggsarbeten för att åtgärda ev. observerade problem
  • vaxning av speciellt utsatta ytor vid start och landning med hårdvax och övriga ytor med flytande vaxprodukt
  • visuell kontroll av bultförband vid banskarvar och bärande stålkonstruktion och vid behov efter överenskommelse utförande av tilläggsarbeten såsom tätning av läckage, efterdragning av bultar och åtgärdande av rostangrepp

Utöver ovanstående kan det vara aktuellt med följande tilläggsarbeten:

Enligt vår erfarenhet är det lämpligt att gå igenom och efterdra stålkonstruktionens bultförband 3-5 år efter nyinstallation. Därefter utföres stickprov i samband med visuell kontroll för att avgöra om det ev. skulle behöva göras igen. Beroende på lokala förhållanden kan det finnas behov av utvändig rengöring av ljusinsläpp.

Utförda servicearbeten dokumenteras i servicerapport, där även ev. rekommendationer till verksamheten lämnas. Där kan även ingå förslag till uppgraderingar och åtgärder som ökar attraktionsvärdet eller förbättrar säkerhet, etc.

Service infoblad hittar du här:

Infoblad